Ondersteuning bij rouw, verlies, ziekte en scheiding

Op basis van kennis, kunde en eigen ervaring zijn we er van overtuigd dat het leven 'lichter' mag/kan.

De zwaarte van de gebeurtenissen die het leven je brengt, bepaal jij zelf. We maken allemaal dingen mee, de een ogenschijnlijk meer dan de ander. Hoe je er mee omgaat, is aan jou. Wanneer je écht gaat doorvoelen, luisteren en kijken naar de boodschap achter de gebeurtenis en/of kunt gaan zien welke kans er ligt om te groeien, zul je steeds dichterbij je innerlijke kracht uitkomen.

Er ligt áltijd een kans om te groeien, als je maar je innerlijke kracht durft aan te boren! Ware veerkracht ontdek je door te omarmen wat op je pad komt, jezelf toe te staan te 'breken' en erop te vertrouwen dat je voldoende krachtig bent om terug te veren en de balans te hervinden. 

 

Kortdurend individueel en groepsgericht aanbod

We werken vanuit een combinatie van psychologische, lichaamsgerichte en intuïtieve coaching. De regie en verantwoordelijkheid voor het proces blijft bij jou. Dat betekent dat jij...

  • voldoende in balans bent om een veranderings- en bewustwordingsproces aan te gaan
  • over zelfreflectie beschikt
  • in de basis een stabiel leven leidt
  • een steunend netwerk om je heen hebt

Sta je onder begeleiding of ben je in therapie bij een behandelaar, zoals MetGGZ, PHI Med en/of medisch specialist? Ga dan eerst in overleg met je behandelaar om af te stemmen of aanvulling vanuit Pura Moia passend en wenselijk is. 

Vaak is ons aanbod een waardevolle aanvulling op 'reguliere' behandeling.

Wij bieden géén hulp bij

  • langdurige therapietrajecten
  • diagnostiek
  • verslaving
  • ernstige, actieve psychische problemen, tenzij er een hoofdbehandelaar vanuit de GGZ betrokken is.

Medische Zorg 

Lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We hebben de opvatting dat lichamelijke en emotionele klachten met elkaar samenhangen. Zodoende vinden we het dan ook essentieel om een brug te slaan tussen medische zorg(artsen) en psychosociale zorg. Dat wil zeggen dat we je bij lichamelijke klachten adviseren om ook advies in te winnen bij de huisarts of specialist.